Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2021

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

1. Γενικές Πληροφορίες

Το payanna.gr είναι ο δικτυακός τόπος (εφεξής: «Δικτυακός Τόπος»), στον οποίο λειτουργεί το επίσημο ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μας μέσω του Διαδικτύου (εφεξής: «ηλεκτρονικό κατάστημα»).

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ατομική επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αμφιπὀλεως αρ. 10, Τ.Κ. 54454, με ΑΦΜ 112777980, ΔΟΥ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@payanna.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 231 550 7050 (στο εξής: «η Εταιρία» ή «η Εταιρία μας», «εμείς», «μας»).

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας και εν γένει σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρουμε, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επιθυμούμε να παρέχουμε υπηρεσίες, προϊόντα, σχετικές πληροφορίες, καθώς και να προωθήσουμε την προβολή της Εταιρίας μας, του φυσικού μας καταστήματος και των συνεργατών μας.

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις, που παρατίθενται στο παρόν ως αναπόσπαστα τμήματα. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων.

2. Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από άτομα κάτω των 15 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του Δικτυακού μας Τόπου και χρήση αυτού από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/ επισκεπτών.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφωθεί με τους αναγραφόμενους όρους χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου. Με την είσοδο, συναλλαγή ή/και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς του όρους, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και από κάθε σχετική συναλλαγή.

Η Εταιρία μπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην αλλαγή, τροποποίηση και επικαιροποίηση των όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και για την προσαρμογή σε νέες διαθέσιμες δυνατότητες χρήσης.

Αν η χρήση κάποιας υπηρεσίας/προϊόντος ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους, αυτοί οι όροι χρήσης υπερισχύουν των γενικών όρων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των αναγραφόμενων όρων χρήσης, αν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα- Όρια ευθύνης

3α.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προκειμένου οι παρεχόμενες στην ιστοσελίδα της πληροφορίες να διέπονται από αλήθεια, ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εγκυρότητα, ιδίως όσον αφορά αφενός την ταυτότητα και τα στοιχεία της επιχείρησης και αφετέρου την ύπαρξη των κύριων και ουσιωδών χαρακτηριστικών του εκάστοτε διατιθέμενου προϊόντος, υπό τη ρητή επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή ανακριβειών, που έγιναν εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, τα οποία θα διορθώσουμε μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας αμελλητί. Ωστόσο, η Εταιρία μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ειδικότερα:

Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα και με την καλή πίστη και τα γενικώς κρατούντα συναλλακτικά ήθη.

Η Εταιρία μας δεν εγγυάται την άμεση διόρθωση των τυχόν λαθών ή ανακριβειών ούτε και την άμεση απάντηση σε όλα τα ερωτήματα ή αιτήματά σας, παρά μόνο τη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εξέταση αυτών, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν τις σχετικές ενέργειες. 

Οι εικόνες/φωτογραφίες των διατιθέμενων προϊόντων είναι αντιπροσωπευτικές αυτών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για τα χαρακτηριστικά τους. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικαιροποιούμε τις εικόνες/φωτογραφίες και την περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων μας, σε συνεννόηση με τις εταιρίες παραγωγής τους. Ωστόσο, η Εταιρία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν, επειδή δεν τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών αμέσως μετά την επέλευση των όποιων αλλαγών.

Η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλοιώσεις σφραγισμένων προϊόντων, συσκευασιών κλπ., καθώς επίσης και για ελλιπείς πληροφορίες που δεν αναγράφονται λόγω μη ενημέρωσης από τις εταιρίες παραγωγής. Αν διαπιστώσετε τα ανωτέρω, επικοινωνήστε με την Εταιρίας μας για την αναφορά του σχετικού προβλήματος.

Η Εταιρία μας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους, όπως και περί της καθυστέρησης αποστολής οποιασδήποτε παραγγελίας για λόγους ελέγχου ποιότητας και ασφαλείας.

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της κάθε παραγγελίας και την τελική παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας. Όμως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διεκπεραίωσή της στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε οποιαδήποτε περίπτωση και επ’ ουδενί δεν εγγυάται τον χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, κυρίως και όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου από τη συνεργαζόμενη εταιρία courier ή εσφαλμένου προγραμματισμού και υπερβολικού φόρτου εργασίας της συνεργαζόμενης εταιρίας courier, σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, πολέμου, σε περίπτωση στάσης εργασιών ή και απαγόρευσης με εντολή του κράτους των οδικών, θαλάσσιων ή αεροπορικών μεταφορών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρία μας, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως για τον λόγο καθυστέρησης, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει σχετικώς. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, παρά μόνο εφόσον βαρύνεται με δόλο.

Η Εταιρία μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αστικής ή ποινικής φύσεως έναντι των επισκεπτών/ χρηστών του Δικτυακού μας Τόπου ή τρίτων, όπως όλως ενδεικτικά δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική (ενδεικτικά: διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), από αιτία που έχει σχέση με οποιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία ή μη του Δικτυακού μας Τόπου, τη χρήση του, την πλοήγηση σε αυτόν ή τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού. Ομοίως, η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή την αδυναμία παροχής των διατιθέμενων σε αυτήν πληροφοριών ή/και προϊόντων, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν, καθώς και για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα ή τις πληροφορίες που διατίθενται.

Ακόμη, παρόλο που η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του Δικτυακού μας Τόπου από κακόβουλο λογισμικό και «ιούς», σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με «ιούς» ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

3β.

Οι επισκέπτες/ χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους χρήσης τους Δικτυακού μας Τόπου και να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.  Οι επισκέπτες/ χρήστες υποχρεούνται ρητώς να απέχουν από κάθε αθέμιτη, παράνομη και ανήθικη συναλλακτική ενέργεια έναντι των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου. Ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο των συναλλαγών, ενώ ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρουν οι επισκέπτες/ χρήστες. Οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν με ορθότητα και ακρίβεια τις ζητούμενες πληροφορίες, είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας τους είτε κατά την αποστολή ερωτημάτων/ σχολίων στο πεδίο «Φόρμα Επικοινωνίας».

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην κείμενη ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και οι επισκέπτες/ χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, με τρόπο που οδηγεί στην παραβίαση του νόμου.

Ειδικότερα:

Ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες του Δικτυακού μας Τόπου να παρεμβαίνουν, να μετασχηματίζουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με στόχο την παραπλάνηση τρίτων ως προς την προέλευση του ιστότοπου, την πρόκληση βλάβης στην εικόνα και τη φήμη της Εταιρίας μας, τη διακινδύνευση της ασφάλειας των συναλλαγών και την παρεμπόδιση της πρόσβασης και περιήγησης άλλων επισκεπτών/ χρηστών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ομοίως, ρητώς απαγορεύεται η διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως και η δημοσίευση μη στοιχειοθετημένων πληροφοριών, ειδήσεων, σχολίων κλπ., με σκοπό βλάβης της δημόσιας εικόνας της Εταιρίας μας ή/και παραπλάνησης των καταναλωτών, καθώς και η προώθηση και εγκατάσταση κάθε είδους αυθαίρετης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, μη εγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου και τοποθέτηση μηνυμάτων, με σκοπό τη διαφήμιση, χωρίς την έγγραφη έγκριση και συμφωνία της Εταιρίας μας.

Οι επισκέπτες/ χρήστες αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

  • οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  • οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κρατουσών κοινωνικών αντιλήψεων και αξιών, της ανηλικότητας κλπ.
  • οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή με συμβατικές δεσμεύεις, όπως ενδεικτικά: εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει την προστασία οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων,
  • οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει «ιούς» λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί, με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Περαιτέρω, οι επισκέπτες/ χρήστες αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με άλλους επισκέπτες/ χρήστες.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τους ανωτέρω όρους, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον παραβαίνοντα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Εταιρία μας ρητά επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε έννομο δικαίωμά της για τη διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της, ιδίως της αναζήτησης δικαστικής προστασίας  προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στα έννομα συμφέροντά της.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής (διανοητικής) ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα, ως επίσημος Δικτυακός Τόπος της Εταιρίας μας, με όλο το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή (ενδεικτικά: προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογότυπων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρίας, η οποία ρητώς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και για πληροφοριακούς σκοπούς, ενώ απαγορεύεται η διάθεση για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες, τα ονόματα, εικόνες, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ιδίως των εταιριών παραγωγής των προϊόντων, που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστατευόμενα ομοίως κατά την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται από τον επισκέπτη/χρήστη να αναπαράγει, αντιγράφει, διαδίδει, διαθέτει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο κάνει χρήση αυτών, πέραν από τα οριζόμενα ως ανωτέρω.

5. Ασφάλεια – Απόρρητο- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας διαθέτει SSL Certificate για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύει στοιχεία των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών των πελατών, καθώς αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στη συνεργαζόμενη τράπεζα, που χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η Εταιρία μας συμμορφώνεται απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων»- “GDPR” (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και τον Νόμο 4624/2019.

Σας καλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου, τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Εταιρία μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Στόχος μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να εκτελούμε δεόντως τη μεταξύ μας σύμβαση, να σας παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις και αιτήματά σας, καθώς και να σας παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή, εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορηθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία μας συλλέγει, οργανώνει, αποθηκεύει, διαβιβάζει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, τις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, αλλά και τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

6. Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελιών

Για την πραγματοποίηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτούνται:

α) η συμπλήρωση των πεδίων με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και την αποστολή/ παραλαβή των προϊόντων και

β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπάρχει το πλήκτρο «Αγορά», με την επιλογή του οποίου προσθέτετε στο καλάθι το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε!

6α. Καταχώριση παραγγελίας

Οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου, με τη συμπλήρωση και υποβολή της ειδική φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Εφόσον η παραγγελία σας γίνει δεκτή από την Εταιρία, θα λάβετε σχετική ενημέρωση (επιβεβαίωση της καταχώρισης) μέσω με email.  Οφείλετε να ελέγξετε την ανωτέρω επιβεβαίωση καταχώρισης και να μας ενημερώσετε αμέσως (το αργότερο εντός 4 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση καταχώρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα, και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που γίνουν εκ παραδρομής σε τιμές, δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των προϊόντων, εικόνες/φωτογραφίες, ούτε για τυχόν διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή για λάθη κατά την ενημέρωση και αναγραφή της τιμής και της περιγραφής ενός προϊόντος, σύμφωνα και με τα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία των πελατών μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πριν την υποβολή παραγγελίας σας, εάν τυχόν διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, προκειμένου να ελέγξουμε τη σχετική πληροφορία και να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα.

 6β. Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον λογαριασμό της Εταιρίας μας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός λογαριασμού 60 7513 9518 111

ΙΒΑΝ  GR76 0171 0750 0060 7513 9518 111

Δικαιούχος: Γιαννακόπουλος Νικόλαος

* Σε περίπτωση πληρωμής από άλλη τράπεζα, τα έξοδα του εμβάσματος επιβαρύνουν τον πελάτη.

** Τα προϊόντα δεσμεύονται έως 7 ημέρες, μέχρι την εξόφληση της παραγγελίας. Μετά, η παραγγελία ακυρώνεται από το σύστημα.

*** Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (απόδειξη λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (τιμολόγιο πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τραπεζική κατάθεση ή χρέωση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.

Στην κατάθεση συμπληρώνετε ως αιτιολογία το όνομά σας ή τον κωδικό της παραγγελίας σας.

Μετά την κατάθεση, είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής μέσω e-mail στο info@payanna.gr ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 231 550 7050.

2. Με αντικαταβολή:

Με επιπρόσθετη επιβάρυνση 2€.

Η αντικαταβολή δεν ισχύει για τις παραγγελίες προς Κύπρο.

3. Με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Αφού προσθέσετε στο καλάθι τα προϊόντα που επιθυμείτε και επιλέξετε την πληρωμή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και αμέσως ανακατευθύνεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία της κάρτας σας, όπως θα σας ζητηθούν.

4. Πληρωμή κατά την παραλαβή από το κατάστημα.

6γ. Τρόποι Αποστολής & Κόστος Μεταφορικών

1. Παραλαβή από το κατάστημα:  

Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα, μπορείτε να το πράξετε αυθημερόν ή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της παραγγελίας σας. Οι παραλαβές γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα ενημερώνεστε για τη διεκπεραίωση και τη διαθεσιμότητα της παραγγελίας σας, με τον ίδιο τρόπο που θα την έχετε αποστείλει.

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσής σας για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε με αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS, Viber, Whatsapp) από κινητό μας τηλέφωνο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδίως σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημα.

2. Αποστολή μέσω εταιρίας Courier:

Η αποστολή των προϊόντων μας γίνεται με την εταιρία ΕΛΤΑ COURIER.

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, που υποδεικνύετε κατά την παραγγελία σας. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (9:00π.μ. έως 17:00μ.μ.)

Για αποστολές στο χώρο σας, εντός Ελλάδας, η χρέωση είναι 3 ευρώ.

Για αγορές αξίας άνω των 100 ευρώ και βάρους έως 2 κιλών, εντός Ελλάδας, τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

Εάν επιλέξετε αντικαταβολή, η επιπλέον χρέωση ανέρχεται στα 2 ευρώ

* Με την αποστολή της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας, θα λάβετε τον αριθμό αποστολής (tracking number) για την εύκολη αναζήτησή της.

** Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρίας μας, το κόστος των μεταφορικών βαρύνει τον πελάτη και ανέρχεται στα 3€ (Ενημερωθείτε για την Πολιτική Επιστροφών)

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της κάθε παραγγελίας και την τελική παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας. Όμως, δεν φέρει καμία ευθύνη και επ’ ουδενί δεν εγγυάται τον χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, κυρίως και όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου από τη συνεργαζόμενη εταιρία courier ή εσφαλμένου προγραμματισμού και υπερβολικού φόρτου εργασίας της συνεργαζόμενης εταιρίας courier, σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, πολέμου, σε περίπτωση στάσης εργασιών ή και απαγόρευσης με εντολή του κράτους των οδικών, θαλάσσιων ή αεροπορικών μεταφορών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρία μας, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως για τον λόγο καθυστέρησης, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει σχετικώς.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε παραγγελία για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, καθώς και για λόγους ελέγχου ποιότητας και ασφαλείας.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, παρά μόνο εφόσον βαρύνεται με δόλο.

6δ. Δικαίωμα επιστροφής – Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, ως πελάτης διατηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, με επιστροφή του προϊόντος και αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω της «Φόρμας επικοινωνίας» ή με αποστολή e-mail στο info@payanna.gr, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως για τις συμβάσεις από απόσταση και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μαζί μας. Οφείλετε να αποστείλετε τα προϊόντα στη έδρα μας στη διεύθυνση: Αμφιπὀλεως 10, 54454, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.

Τα έξοδα αποστολής των επιστρεφόμενων προϊόντων δεν καλύπτονται από την Εταιρία και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Η Εταιρία επιστρέφει εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον καταναλωτή που υπαναχωρεί, το οποίο θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής, στον οποίον πρέπει να είναι (συν)δικαιούχος. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.

Το προϊόν που επιλέγετε να επιστρέψετε θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής, δηλαδή την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο- δελτίο αποστολής.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνον εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ζελατίνα ή/και η ταινία ασφαλείας ή να έχει παραβιασθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία τους.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του νόμου 4512/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης σε προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. σκουλαρίκια) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. όπως lip gloss, mascara, lip liner, eye liner, βερνίκια νυχιών, συσκευή καθαρισμού προσώπου και γενικότερα είδη που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα).

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, ως αποτέλεσμα διαχείρισής τους, άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση, σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα προϊόντα από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας αυτών.

–  Μπορείτε να επιλέξετε την επιστροφή του προϊόντος που παραγγείλατε και την αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Σε αυτήν την περίπτωση, η χρέωση αποστολής είναι 6€, καθώς χρεώνονται 3€ για την αποστολή του νέου δέματος και επιπλέον 3€ για την παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος στην έδρα μας.

Η αντικατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων με τα νέα προϊόντα που επιλέγετε θα γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθούν τα προϊόντα, εκτός εάν σας ενημερώσουμε για έλλειψη αποθέματος των τελευταίων. Στην τελευταία περίπτωση, η χρηματική αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης, στον οποίον πρέπει να είναι (συν)δικαιούχος.

Αντικατάσταση προϊόντος, που διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό, γίνεται με έξοδα του Payanna Cosmetics.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για τη διαδικασία αντικατάστασης και αποστολής του νέου προϊόντος, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας στο τηλέφωνο στο 231 550 7050 ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@payanna.gr ή με μήνυμα στο λογαριασμό payanna cosmetics στο Instagram ή στο Facebook.

7. Ευθύνη και νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα

7α. Σε κάθε σύμβαση πώλησης, η Εταιρία μας  υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

Η Εταιρία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της, αν το προϊόν που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως αν: 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει, 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση, 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.

Η Εταιρία ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά της, αν το πράγμα, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα ή στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση ή η μη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής.

Στις περιπτώσεις ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Η Εταιρία οφείλει να πραγματοποιήσει την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

Τα παραπάνω δικαιώματα δεν ισχύουν, εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από τη χρήση του ή από λόγους ανωτέρας βίας.

Οι αξιώσεις του καταναλωτή/ αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών.

Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει ελαττωματικό προϊόν, οφείλετε να μας ενημερώσετε εγγράφως στη «Φόρμα Επικοινωνίας» ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@payanna.gr, δηλώνοντάς μας ποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείτε.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την παραλαβή τους.

Μέσα σε 14 ημέρες από την παραπάνω έγγραφη δήλωσή σας, οφείλετε να αποστείλετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε, στην έδρα της εταιρίας μας.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής, δηλαδή την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο- δελτίο αποστολής.

7β. Πλημμελής εκτέλεση παραγγελίας

Εάν παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ενημερώνετε εγγράφως την Εταιρία μας, στη «Φόρμα Επικοινωνίας» ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@payanna.gr,

Επιστρέφετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας χωρίς καμία δική σας χρέωση.

Η Εταιρία μας θα σας αποστείλει, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, αυτό που πραγματικά παραγγείλατε στην ίδια διεύθυνση, χωρίς καμία δική σας χρέωση.

Εάν διαπιστώσετε ότι η χρέωση που σας έγινε για την αγορά προϊόντος είναι διαφορετική αυτής που εμφανίστηκε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και επιβεβαιώθηκε από την Εταιρία μας, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία μας, αφού προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση της χρέωσης, θα σας επιστρέψει το τυχόν επιπλέον ποσό που χρεώθηκε.

8. Υποχρεώσεις του καταναλωτή

Οι καταναλωτές- αγοραστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς, για τους οποίους επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν.

9. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες ή/και τα συναλλακτικά ήθη, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για τυχόν τροποποιήσεις που αφορούν σε υποβληθείσα παραγγελία. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων καταρχήν δεν αναφέρεται σε παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις αλλαγές αυτές, εκτός και αν οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσες συνέπειες στις ήδη πραγματοποιθείσες παραγγελίες.

Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών, αλλά η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει ως έχει.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επιλύει τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτής, με τρόπο φιλικό, συμβιβαστικό και εξωδικαστικό. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται εφικτό, θα επιδιώκεται η αναζήτηση δικαστικής προστασίας για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συμβάσεις από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Ρητά επισημαίνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτόμενων από απόσταση εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι τυχόν αναφυόμενες διαφορές από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του αντισυμβαλλόμενού της θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.efpolis.gr ), στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr , Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 11471, Αθήνα, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr), καθώς και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών, που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Ακόμη, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πιστοποιημένο Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, info@eccgreece.gr, που θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.